CLB

Voor de opvolging en eventuele begeleiding van onze leerlingen werken we samen met het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (PCLB). Het PCLB werkt vraaggestuurd, op vraag van leerlingen en ouders. Ook onze school heeft op regelmatige basis overleg met een CLB-medewerker om zorgen en vragen rond leerlingen of klassen te bespreken.

Brochure CLB

Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Willekensmolenstraat 140
3500 Hasselt
T 011 23 81 20
pclb@limburg.be
www.pclb.be

PCLB